Een betere gezondheid voor alle Texelaars

Aandacht voor lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Welkom op Gezondheidsplein Texel

Medio 2024 opent Gezondheidsplein Texel haar deuren.

Image

Maak kennis met de organisaties die op Gezondheidsplein Texel gaan samenwerken.

 • Hoorzorg Bakker
 • Sterrekijker
 • Starlet
 • Omring
 • GGZ
 • Fysio Team Texel
 • De Kaap
 • Texelse Apotheek
 • Geriant
 • Perspectief
 • Familysupporters
 • GemeenteTexel
 • Texelsamenbeter
 • Texelswelzijn
 • Family Academy

  Missie.

  1. Het aanbieden van deskundigheid en kwalitatief goede zorg aan iedere Texelaar waarbij deze gestimuleerd, ondersteund en geholpen wordt in zijn/haar streven naar optimale gezondheid en welzijn.
  2. Samenwerken aan een Texelse samenleving die de gezondheid en het welzijn van iedere Texelaar ondersteunt en bevordert.

  Onze Visie.

  Onze benadering van de gezondheid en het welzijn van de Texelaar en van de Texelse samenleving heeft als uitgangspunt de definitie van Positieve Gezondheid.

  ‘Gezondheid is het vermogen om je aan te passen én eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen.’ Voor je gezondheid zijn 6 domeinen van belang: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.

   Het hanteren van deze definitie (Positieve Gezondheid) heeft in onze visie de volgende consequenties:

  1. De patiënt krijgt een meer centrale rol en naar vermogen meer regie en een actievere rol in het gezonder worden.
  2. Gezondheid en je gezond voelen is veel meer dan de afwezigheid van ziekte. Aan je gezondheid dragen alle bovengenoemde zes domeinen bij. Er is dan ook aandacht voor alle zes nodig!
  3. Gezondheid is niet uitsluitend een taak voor het (gezondheids) zorgdomein maar is ook nadrukkelijk een taak van de Gemeente Texel en de Texelse samenleving.
  4. Naast samenwerking binnen het zorgdomein, is een bredere samenwerking nodig met partners buiten het zorgdomein.

  Behalve deze gedeelde visie delen de deelnemende organisaties op Gezondheidsplein Texel het idee dat samenwerking vanuit de kracht van zelfstandige met een eigen identiteit onder één dak moet plaatsvinden en niet door schaalvergroting en gelijkschakeling. Vandaar dat we spreken van Gezondheidsplein Texel en niet van Gezondheidscentrum.

  Image
  Image
  Image

  Kernwaarden

  Ontmoeten.

  Texelaars

  Zorg- en Welzijnsprofessionals

  Toeristen

  Verbinden.

  Zorg

  Welzijn

  Maatschappelijke organisaties

  Samenwerken.

  Met de cliënt

  Deskundigen onderling

  En aanverwante partijen

  Brede blik.

  Een team Nederlandse onderzoekers onder leiding van dr. Machteld Huber is zich hier goed in gaan verdiepen. Hetgeen heeft geresulteerd in 6 verschillende domeinen die kunnen bijdragen aan een goede gezondheid.

  • lichaamsfuncties (klachten en pijn);
  • mentale functies en beleving (geheugen, stemming);
  • spirituele dimensie (is het leven zinvol?);
  • kwaliteit van leven (zit je lekker in je vel?);
  • sociaal-maatschappelijk deelnemen (sociale contacten);
  • dagelijks functioneren (wassen, koken etc.).

  Bovenstaande domeinen worden door de cliënten allemaal belangrijk gevonden. Deze definitie laat bovendien zien dat gezondheid en je gezond voelen niet alleen een taak is van het (medische) zorgdomein, maar ook van de cliënt zelf en het publieke domein. Sterker nog sommige gezondheidsproblemen zijn eerder maatschappelijke problemen en kunnen beter niet door de (medische) zorgsector, maar door  't publieke domein aangepakt worden.

  De cliënt staat centraal.

  Willen hulpverleners in het zorg- en welzijnsdomein de cliënt centraal stellen, dan moeten zij dus rekening houden met deze domeinen om zo een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de cliënt. Met daarbij wel de toevoeging dat cliënten zelf graag de regie willen houden en samen met de hulpverleners keuzes maken en een plan opstellen om de eigen gezondheid te bevorderen.

  Zelfredzaamheid en Samenredzaamheid.

  De benadering van Positieve Gezondheid vraagt oefening in het ontwikkelen van een vermogen voor zelfredzaamheid en veerkacht, met als doel je beter gaan voelen. In alle levensfases kan dit vermogen ontwikkeld worden. Binnen de Texelse samenleving heerst saamhorigheid en zijn de lijnen kort, dat maakt onze eilandpositie uniek. Binnen dit gedachtegoed kan dat zich ook doorvertalen naar de gemeenschap die elkaar gaat helpen en zo samen de gezondheid gaat verbeteren.

  Onze Locatie

  • De Texelse Apotheek
  • De Sterrekijker
  • Family Academy
  • FamilySupporters
  • Fysio Team Texel
  • Gemeente Texel
  • Geriant
  • GGZ Noord-Holland Noord
  • Hoorzorg Bakker
  • Huisartsenpraktijk De Kaap
  • Omring Thuiszorg winkel
  • Omring Thuiszorg
  • Perspectief
  • Starlet
  • Texels Welzijn
  • Zorgvereniging Texel Samen Beter
  Image
  • De Texelse Apotheek
  • De Sterrekijker
  • Family Academy
  • FamilySupporters
  • Gemeente Texel
  • Geriant
  • Omring Thuiszorg
  • Perspectief
  • Starlet
  • Texels Welzijn
  • Zorgvereniging Texel Samen Beter
  • Fysio Team Texel
  • GGZ Noord-Holland Noord
  • Hoorzorg Bakker
  • Huisartsenpraktijk De Kaap
  • Omring Thuiszorg winkel